Kapłani

Kapłani posługujący w Parafii

Matki Bożej Królowej Polski

w Kwiatonowicach

 

 

Proboszczowie

Ks. Władysław  Mikulski 1978 – 1985

Ks. Józef Bania 1985 – 2004

Ks. Emil Myszkowski 2004 – 2010

Ks. Piotr Fiksak 2010 -2017

ks. Antoni Mulka 2017 –