GRUPY

DSM

LSO

Młodzież

Modlitwy przed i po służeniu

Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,
spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

 

Wszystkich ministrantów i lektorów zapraszam w Wielką Sobotę na zbiórkę o godz. 15.00, w celu przygotowania liturgię.

 

 

 

Młodzież tradycyjnie spotykamy się o godz. 18.00 na plebani.