3 Niedziela Wielkanocna – 18.04.2021 r.

Dzisiejsza niedziela jest niedzielą biblijną. Zachęcam do sięgnięcia i poczytania Pisma św. i rozmów wspólnych, co wyczytaliśmy, co nas zaciekawiło a może nawet co nie jest do końca dla nas zrozumiałe. Jeśli ktoś został by pominięty przy zaproszeniach, lub chciałby, aby nawet w formie pamiątki zaprosić np. uczęszczających do naszej świątyni, a mieszkających poza terenem […]

Temat spotkania synodalnego – marzec 2021 „Media społecznościowe jako narzędzie ewangelizacji i komunikacji w Kościele tarnowskim”.

Można pokusić się o stwierdzenie, że każdy ma w domu dostęp do internetu. Problemem może być tylko umiejętność poruszania się w nim, szczególnie przez osoby starsze. Jak bardzo przydatna jest nam sieć internetowa pokazała pandemia covid-19, która nadal trwa i mocno ogranicza możliwości spotkania się w rzeczywistości. Diecezja tarnowska w kwestii istnienia w sieci jest […]

2 Niedziela Wielkanocna – 11.04.2021 r.

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Ofiarami do puszek wspieramy działania Caritas, ale można rozglądnąć się wokół siebie i pomyśleć jaki uczynek miłosierdzia wobec duszy lub ciała mogę spełnić, lub kiedy ostatnio spełniłem. Bardzo dziękuję pani Barbarze oraz Czesławowi, Tomaszowi, Wojciechowi Gryboś z Gorlic, Bugaja i Kwiatonowic oraz Ryszardowi Białoń za prace przy trawie wokół kościoła, […]

Wielkanoc 2021

W tak wielkim dniu jakim jest zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, pragnę życzyć wszystkim moim parafianom, Przyjaciołom z dawnych lat jak również każdemu spotkanemu człowiekowi na swej drodze w realu czy online, aby spotkanie przy pustym Grobie i ołtarzu Pańskim, uzbroiło nas siłą pokonywania wszelkich „wirusów grzechu”, a otrzymana łaska napełniła nas prawdziwą radością a nie […]

Niedziela Wielkanocna – 4.04.2021 r.

Życzenia… Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli przeżyć te święta całej wspólnocie wokół Jezusa. Panu organiście, p. Basi, LSO i DSM, ceremoniarzom, panom w ustawieniu krzyża i grobu, p. Piotrowi za nagłośnienie dolnego kościoła, panom Krzysztofowi, Tomaszowi i Piotrowi za wykonanie Męki Pańskiej, klasie 8 za dekorację krzyża i ornat, kl. 3 za kadzienicę, KGW […]

Wielki Tydzień

Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Niedziela Palmowa to wiwaty i euforia, że przybył Król. Ale ten Król chce nam zostawić testament – ostatnią i chyba najważniejszą lekcję. Zapraszam wszystkich do uczestniczenia i przeżycia tych naprawdę wyjątkowych chwil. Może już słuchaliście czytanej lub śpiewanej (jak ja) męki Jezusa. Ile tam dramatu ludzkiego i boskiego. Dobrze, że są tacy […]

6 Niedziela Wielkiego Postu – Palmowa – 28.03.2021 r.

Komunikat Biskupa i dane  sanitarne. (30 osób w górnym kościele) Przeżywamy Niedziele Palmową – pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Dzisiejsza składka jest przeznaczona na Seminarium Duchowne w Tarnowie, jako nasza jałmużna postna. O godz. 14.30 Gorzkie Żale i po nich Msza św. Bardzo proszę zgłosić chorych, którzy mają trudności z chodzeniem do kościoła. […]

Stała formacja dojrzałego chrześcijaństwa.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania, to nie tyle utrwalanie prawd i zasad wiary, co uczenie się jak dawać świadectwo swojej wiary. Każdy czas wymaga odczytania ewangelii i życia nią. Tylko dojrzała relacja przyjacielskiej więzi z Jezusem, pozwala odkryć czego chce ode mnie, mój Przyjaciel Jezus. Nasi kandydaci do bierzmowania, podjęli się tego wyzwania i wobec wspólnoty […]

Nie tylko Królowa!

I do naszej parafii dotarły symbole Ludzi Pracy. Dziękujemy Bogu za ten dar. Bo na nowo trzeba nam, nie tylko uczyć się wzajemnej solidarności, ale też podejścia do pracy. Zrozumienia, że praca jest drogą do wolności i nie powinna nas zniewalać. Nie długą chwilę, ale zarówno w ciszy jak i indywidualnie, mogliśmy modlić się i […]

5 Niedziela Wielkiego Postu – 21.03.2021 r.

W czwartek Zwiastowanie Pańskie – Dzień Świętości Życie. Może ktoś i w tym roku podejmie duchową adopcję dziecka poczętego. W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 17.00, a po nim Msza św.  W niedzielę o 14.30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a następnie Msza św. Przyszła niedziela jest Palmową. Nie możemy robić procesji, ale zachęcam tych, […]