Temat spotkania synodalnego – czerwiec 2021 „Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze”

Kultura jest nieodzownym aspektem życia człowieka. Określa go, definiuje a człowiek nią się kieruje w życiu. Obecnie granice kultury w naszym społeczeństwie są mocno przesunięte. To co kiedyś było nie do pomyślenia – dziś jest można rzec na porządku dziennym. Prawdziwa kultura, skromność i prostota zostały wyparte przez chęć zaistnienia i lans przejawiający się w […]