Wielkanoc 2021

W tak wielkim dniu jakim jest zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, pragnę życzyć wszystkim moim parafianom, Przyjaciołom z dawnych lat jak również każdemu spotkanemu człowiekowi na swej drodze w realu czy online, aby spotkanie przy pustym Grobie i ołtarzu Pańskim, uzbroiło nas siłą pokonywania wszelkich „wirusów grzechu”, a otrzymana łaska napełniła nas prawdziwą radością a nie […]

Niedziela Wielkanocna – 4.04.2021 r.

Życzenia… Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli przeżyć te święta całej wspólnocie wokół Jezusa. Panu organiście, p. Basi, LSO i DSM, ceremoniarzom, panom w ustawieniu krzyża i grobu, p. Piotrowi za nagłośnienie dolnego kościoła, panom Krzysztofowi, Tomaszowi i Piotrowi za wykonanie Męki Pańskiej, klasie 8 za dekorację krzyża i ornat, kl. 3 za kadzienicę, KGW […]