Wielki Tydzień

Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Niedziela Palmowa to wiwaty i euforia, że przybył Król. Ale ten Król chce nam zostawić testament – ostatnią i chyba najważniejszą lekcję. Zapraszam wszystkich do uczestniczenia i przeżycia tych naprawdę wyjątkowych chwil. Może już słuchaliście czytanej lub śpiewanej (jak ja) męki Jezusa. Ile tam dramatu ludzkiego i boskiego. Dobrze, że są tacy […]

6 Niedziela Wielkiego Postu – Palmowa – 28.03.2021 r.

Komunikat Biskupa i dane  sanitarne. (30 osób w górnym kościele) Przeżywamy Niedziele Palmową – pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Dzisiejsza składka jest przeznaczona na Seminarium Duchowne w Tarnowie, jako nasza jałmużna postna. O godz. 14.30 Gorzkie Żale i po nich Msza św. Bardzo proszę zgłosić chorych, którzy mają trudności z chodzeniem do kościoła. […]