Nie tylko Królowa!

I do naszej parafii dotarły symbole Ludzi Pracy. Dziękujemy Bogu za ten dar. Bo na nowo trzeba nam, nie tylko uczyć się wzajemnej solidarności, ale też podejścia do pracy. Zrozumienia, że praca jest drogą do wolności i nie powinna nas zniewalać.

Nie długą chwilę, ale zarówno w ciszy jak i indywidualnie, mogliśmy modlić się i wpatrywać w ikonę MB Solidarności Ludzi Pracy, replikę krzyża nowohuckiego i relikwie bł. Ks. Jerzego Popiełuszko. Koronka, Różaniec, a szczególnie Droga Krzyżowa, oparta na fragmentach homilii głoszonych przez tego błogosławionego kapłana, pobudziły nas do nowej refleksji nad ważnymi sprawami w tych ciekawych czasach.

Oto jedna z tych myśli:

Zwracając się do uczestników Mszy za Ojczyznę 31 października 1982 r. bł. ks. Jerzy przypominał:  „Zasadniczą sprawą przy wyzwoleniu człowieka i narodu jest przezwyciężenie lęku. Lęk rodzi się przecież z zagrożenia. Lękamy się, że grozi nam cierpienie, utrata jakiegoś dobra, utrata wolności, zdrowia czy stanowiska. I wtedy działamy wbrew sumieniu, które jest przecież miernikiem prawdy. Przezwyciężamy lęk, gdy godzimy się na cierpienie lub utratę czegoś w imię wyższych wartości. Jeżeli prawda będzie dla nas taką wartością, dla której warto cierpieć, warto ponosić ryzyko, to wtedy przezwyciężamy lęk, który jest bezpośrednią przyczyną naszego zniewolenia. Chrystus wielokrotnie przypominał swoim uczniom: „Nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a nic więcej uczynić nie mogą… (Łk 12.4)”

 

Post Author: A M

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.