Stała formacja dojrzałego chrześcijaństwa.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania, to nie tyle utrwalanie prawd i zasad wiary, co uczenie się jak dawać świadectwo swojej wiary. Każdy czas wymaga odczytania ewangelii i życia nią. Tylko dojrzała relacja przyjacielskiej więzi z Jezusem, pozwala odkryć czego chce ode mnie, mój Przyjaciel Jezus. Nasi kandydaci do bierzmowania, podjęli się tego wyzwania i wobec wspólnoty […]

Nie tylko Królowa!

I do naszej parafii dotarły symbole Ludzi Pracy. Dziękujemy Bogu za ten dar. Bo na nowo trzeba nam, nie tylko uczyć się wzajemnej solidarności, ale też podejścia do pracy. Zrozumienia, że praca jest drogą do wolności i nie powinna nas zniewalać. Nie długą chwilę, ale zarówno w ciszy jak i indywidualnie, mogliśmy modlić się i […]