Instytucje diecezjalne w służbie realizacji misji Kościoła.

Temat spotkania synodalnego – luty 2021                Każda praktykująca osoba, zapewne nie ma problemu ze znajomością struktur i hierarchii diecezji Tarnowskiej. Aktywnie uczestnicząc w życiu Kościoła, można zapoznać się z ruchami i organizacjami działającymi w naszej diecezji. Jednoznacznie można przyznać, że „oferta” naszej diecezji Tarnowskiej jest szeroka i bogata. Utworzenie kierunkowej instytucji to jedno, […]