Wielki Tydzień

Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Niedziela Palmowa to wiwaty i euforia, że przybył Król. Ale ten Król chce nam zostawić testament – ostatnią i chyba najważniejszą lekcję. Zapraszam wszystkich do uczestniczenia i przeżycia tych naprawdę wyjątkowych chwil. Może już słuchaliście czytanej lub śpiewanej (jak ja) męki Jezusa. Ile tam dramatu ludzkiego i boskiego. Dobrze, że są tacy […]

6 Niedziela Wielkiego Postu – Palmowa – 28.03.2021 r.

Komunikat Biskupa i dane  sanitarne. (30 osób w górnym kościele) Przeżywamy Niedziele Palmową – pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Dzisiejsza składka jest przeznaczona na Seminarium Duchowne w Tarnowie, jako nasza jałmużna postna. O godz. 14.30 Gorzkie Żale i po nich Msza św. Bardzo proszę zgłosić chorych, którzy mają trudności z chodzeniem do kościoła. […]

Stała formacja dojrzałego chrześcijaństwa.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania, to nie tyle utrwalanie prawd i zasad wiary, co uczenie się jak dawać świadectwo swojej wiary. Każdy czas wymaga odczytania ewangelii i życia nią. Tylko dojrzała relacja przyjacielskiej więzi z Jezusem, pozwala odkryć czego chce ode mnie, mój Przyjaciel Jezus. Nasi kandydaci do bierzmowania, podjęli się tego wyzwania i wobec wspólnoty […]

Nie tylko Królowa!

I do naszej parafii dotarły symbole Ludzi Pracy. Dziękujemy Bogu za ten dar. Bo na nowo trzeba nam, nie tylko uczyć się wzajemnej solidarności, ale też podejścia do pracy. Zrozumienia, że praca jest drogą do wolności i nie powinna nas zniewalać. Nie długą chwilę, ale zarówno w ciszy jak i indywidualnie, mogliśmy modlić się i […]

5 Niedziela Wielkiego Postu – 21.03.2021 r.

W czwartek Zwiastowanie Pańskie – Dzień Świętości Życie. Może ktoś i w tym roku podejmie duchową adopcję dziecka poczętego. W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 17.00, a po nim Msza św.  W niedzielę o 14.30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a następnie Msza św. Przyszła niedziela jest Palmową. Nie możemy robić procesji, ale zachęcam tych, […]

4 Niedziela Wielkiego Postu – 14.03.2021 r.

W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 17.00, a po nim Msza św.  W niedzielę o 14.30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a następnie Msza św. Serdecznie zapraszam. Zgodnie z tradycją, na Gorzkich Żalach będzie dzisiaj składka na kwiaty do Bożego Grobu. W piątek wypada Uroczystość św. Józefa. Zapraszam w tym dniu szczególnie ojców do modlitwy […]

3 Niedziela Wielkiego Postu – 7.03.2021 r.

W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 17.00, a po nim Msza św.  W niedzielę o 14.30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a następnie Msza św. Serdecznie zapraszam. Jest już tradycją, że na Gorzkich Żalach robimy raz składkę na kwiaty do Bożego Grobu, niech to będzie w przyszłą niedzielę.  Są jeszcze Caritasowe baranki i paschaliki. Ofiara […]

Temat spotkania synodalnego – styczeń 2021

Miłosierdzie bramą i drogą ewangelizacji.   Niemalże od zawsze jest tak, że ewangelizacja ma być świadczona tylko przez osoby duchowne. Przecież to kapłan od najmłodszych lat uczy nasze dzieci, a potem słuchamy jego kazań w Kościele i w zasadzie, to kapłan powinien/ma prawo a może nawet i obowiązek głosić Ewangelię parafianom. Tak jest i w […]

Instytucje diecezjalne w służbie realizacji misji Kościoła.

Temat spotkania synodalnego – luty 2021                Każda praktykująca osoba, zapewne nie ma problemu ze znajomością struktur i hierarchii diecezji Tarnowskiej. Aktywnie uczestnicząc w życiu Kościoła, można zapoznać się z ruchami i organizacjami działającymi w naszej diecezji. Jednoznacznie można przyznać, że „oferta” naszej diecezji Tarnowskiej jest szeroka i bogata. Utworzenie kierunkowej instytucji to jedno, […]