Zabawa czy formacja?

Wydaje mi się, że nie przesadzę jeśli napiszę, że zabawa we wspólnocie, to naprawdę najlepsza okazja do sprawdzianu i wzajemnego się uczenia postaw ludzkich. Nie na darmo Jan Paweł II mówił: „Poczucie braterstwa, wielkoduszność, uczciwość i szacunek dla ciała, stanowiące z pewnością niezbędne cnoty każdego dobrego sportowca, przyczyniają się do budowy społeczeństwa, gdzie miejsce antagonizmów […]