„Już gościsz Jezu w sercu mym, dzień ten jest szczęścia mego dniem…”

         Pierwsza Komunia św. to wielkie wydarzenie rodzinne, parafialne, które wiąże ze wzrostem i umocnieniem życia Bożego w duszy każdego człowieka. Chrzest św., pierwszy Sakrament, jest wprowadzeniem w życie Boże, w stan Bożego dziecięctwa. Kiedy na główkę dziecięcia spływa woda chrztu św. i padają sakramentalne słowa: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i […]