Płomień Miłosierdzia

Św. Faustyna przekazała nam objawienia Pana Jezusa, który pragnął poprzez nią dać światu iskrę miłosierdzia. U nas udaje się rozpalać od tej iskry Bożego miłosierdzia, żywy płomień. Młodzież klasy ósmej zapaliła się inicjatywą naszej parafialnej Caritas i w tygodniu, przed niedzielą miłosierdzia, kiedy świat modli się Koronką do Bożego Miłosierdzia, postanowili wcielić miłosierdzie w czyn. […]