Rekolekcje szkolne

    W ramach rekolekcji parafialnych, rekolekcje dla naszej szkoły prowadził kleryk Damian z Moszczenicy. Tematem przewodnim było życie SW. Stanisława Kostki. Na przykładzie jego życia uczyliśmy się poznawać dary Ducha Świętego.

4 Niedziela Wielkiego Postu 11.03.2018 r.

Niedziela Wielkiego Postu 11.03.2018 r. Dzisiejsza niedziela nazywana jest Laetare – Raduj się Jerozolimo. 0d dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy Renowację Misji Świętych pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Prowadzi je Ks. Stanisław Cyran.  Polecam ten czas wspólnej modlitwie, oraz osobistej trosce o formację i pogłębienie życia duchowego. Program. W środę składka przeznaczona będzie na pokrycie kosztów […]