Boska interwencja

Przez sześć lat szkolny trener footballu nie odnosił ze swoją drużyną żadnych sukcesów. Kryzys w życiu powoduje, że mężczyzna poddaje i rzuca wszystko. Zmienia się to dopiero gdy niespodziewany gość skłania do uwierzenia w potęgę wiary i nadziei. Grant odkrywa w sobie siłę na nowo.
Film bardzo solidnie oparty na biblijnych fundamentach. Pokazuję, że Bóg jest w stanie zainteresować się,w każdej sytuacji naszego życia. Podstawą jest aby Bogu zaufać, mimo okoliczności, które obecnie mogą nie być nam sprzyjające. Jednak Bóg może przemienić każdą porażkę w zwycięstwo.

Poleca: Martyna Machowska

Post Author: Antoni Mulka