Ślub

Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu kościelnego: Dowody osobiste. Zaświadczenie  o braku przeszkód  wyłączających zawarcie małżeństwa z urzędu stanu cywilnego Metryki chrztu – nie starsze niż 3-miesięczne. Zaświadczenia o bierzmowaniu. Świadectwa nauki religii. Potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej. Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone były w innej parafii. Zaświadczenia o spowiedzi. 6 […]